(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Như Huy (Đắk Lắk) sinh năm 1953, công tác trong quân đội từ tháng 4/1975 đến tháng 12/1992. Từ năm 2001 đến nay, ông Huy giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hoà Khánh, TP. Buôn Ma Thuột.

Do không đủ tuối tái cử, tái bổ nhiệm nên ông Huy hỏi, trường hợp ông có thuộc đối tượng áp dụng theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk trả lời như sau:

Nội dung ông Vũ Như Huy hỏi liên quan đến các quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Công văn số 2852-CV/BTC ngày 9/9/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

Trường hợp ông Huy sinh năm 1953, là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hoà Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, là đối tượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Do đó, ông không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: không chuyên trách , cựu chiến binh , cấp xã , tái bổ nhiệm