(Chinhphu.vn) – Ông Hà Duy Tâm (tỉnh Quảng Ninh) làm Chủ tịch Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2017-2022, đóng BHXH được 21 năm. Ngày 1/8/2020 ông đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng do sức khỏe yếu nên ông Tâm xin nghỉ việc và đã được Chủ tịch UBND huyện đồng ý. Ông Tâm hỏi, ông có được hưởng chế độ trợ cấp một lần cho cán bộ nghỉ việc không?

Hiện không có quy định về chế độ trợ cấp thôi việc đối với cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ ở cấp xã
Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Đối với nội dung ông Hà Duy Tâm hỏi về trợ cấp một lần cho cán bộ nghỉ việc được thực hiện theo quy định của Luật BHXH và các văn bản pháp luật có liên quan về giải quyết chế độ BHXH.

Theo nội dung ông cung cấp, tại thời điểm xin nghỉ việc ông là cán bộ cấp xã. Do đó, căn cứ các quy định hiện hành về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã như Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 về công chức, xã, phường thị trấn và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hiện không có quy định về chế độ trợ cấp thôi việc đối với cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ ở cấp xã.  

Chinhphu.vn

Từ khóa: cán bộ xã , chuyên trách