(Chinhphu.vn) - Anh, chị của ông Trần Văn Bản (Bình Định) làm việc tại Công ty CP Đường Bình Định từ năm 1997 đến tháng 4/2019. Do Công ty gặp khó khăn nên chỉ đóng BHXH đến tháng 9/2017.

Cơ quan BHXH phải căn cứ vào hồ sơ để xác định đúng thời điểm nghỉ việc làm căn cứ giải quyết hưởng BHXH một lần
Tháng 5/2019, ông chủ Công ty bỏ trốn, BHXH huyện không liên lạc được nên đã cắt giảm đóng BHXH cho anh, chị của ông Bản từ tháng 5/2019. Do Công ty còn nợ lương, các khoản trợ cấp cho người lao động và nợ nhiều doanh nghiệp khác nên Ban Chấp hành công đoàn Công ty đã viết đơn khởi kiện Công ty và được Tòa án tỉnh chấp thuận, mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp từ tháng 12/2019.

Từ khi nghỉ việc đến nay, do lớn tuổi nên anh và chị của ông Bản chưa tìm được việc làm ổn định. Nay anh, chị của ông muốn nhận BHXH một lần để trang trải cuộc sống. Sổ BHXH của chị ông Bản được BHXH huyện chốt đến tháng 9/2017 là 19 năm 9 tháng, của anh ông Bản chốt đến tháng 9/2017 là 17 năm 9 tháng.

Ông Bản hỏi, trường hợp của anh, chị ông, Công ty còn nợ tiền BHXH, sổ chỉ xác nhận đến tháng 9/2017 và đang trong quá trình tòa án thụ lý phá sản thì có được nhận được tiền BHXH một lần không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội, người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Đối với trường hợp đề nghị giải quyết hưởng BHXH một lần cơ quan BHXH phải căn cứ vào hồ sơ cụ thể để xác định đúng thời điểm nghỉ việc làm căn cứ giải quyết hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13.

Do ông không cung cấp số sổ BHXH anh, chị của ông nên BHXH Việt Nam không kiểm tra được thời điểm được chốt sổ BHXH làm căn cứ xác định thời điểm anh, chị của ông đủ điều kiện hưởng BHXH một lần.

Theo thông tin ông cung cấp, anh và chị của ông tham gia BHXH từ năm 1997 nên trong trường hợp nếu tính cả thời gian nợ đóng BHXH thì anh, chị của ông có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Do đó, để bảo đảm quyền lợi hưởng an sinh xã hội lâu dài thì anh và chị của ông cần yêu cầu người sử dụng lao động đóng bổ sung thời gian nợ BHXH để có đủ 20 năm đóng BHXH và sẽ được hưởng lương hưu khi đủ tuổi.

Trong trường hợp họ chưa đóng BHXH đủ 20 năm thì theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành thì anh, chị của ông được bảo lưu thời gian đóng BHXH để khi tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới thì các khoảng thời gian làm việc trước đó đã đóng BHXH mà chưa hưởng BHXH một lần sẽ được cộng dồn với thời gian tham gia BHXH sau này để được hưởng lương hưu.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin để ông nắm được, đề nghị ông cung cấp hồ sơ, liên hệ với cơ quan BHXH tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 115/2015/NĐ-CP , BHXH , nghỉ việc