(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Mạnh Hùng (Hà Nội) có thời gian là nhân viên Liên đoàn C thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, được cử sang công tác tại Lào vào tháng 6/1975. Tháng 8/1989, ông chuyển công tác. Tháng 6/2009, ông nghỉ hưu tại Công ty CP Công nghệ Địa vật lý.

Ông Hùng chưa được hưởng trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 87-CT ngày 1/3/1985 về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia.

Ông Hùng hỏi, nay ông có được hưởng trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia và Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg  ngày 4/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg được áp dụng đối với những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được cử làm chuyên gia hoặc làm việc phục vụ chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo yêu cầu của Nước bạn.

Theo nội dung câu hỏi của ông Hoàng Mạnh Hùng thì ông được cử sang công tác tại Lào nhưng không nêu rõ được cử làm chuyên gia hay phục vụ chuyên gia nên chưa thể xác định được có thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg nêu trên hay không.

Trường hợp ông Hùng có Quyết định cử đi làm chuyên gia, Quyết định về nước, lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch cán bộ, công chức, viên chức khai trước ngày 1/1/1995 mà trong đó có khai thời gian được cử làm chuyên gia tại Lào và Campuchia thì thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg, Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chuyên gia , trợ cấp