(Chinhphu.vn) - Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình.

Trong quá trình xây dựng dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng cầu giao thông (cấp III), đơn vị của ông Đỗ Thành Nhân (An Giang) có một số thắc mắc cần giải đáp như sau:

Đơn giá vận chuyển cừ Larsen phục vụ công tác thi công đóng cọc vòng vây trụ cầu, mố nhô: Đơn giá mua cừ Larsen được tính trên khối lượng tính theo khấu hao thời gian thực hiện của công trình. Thực tế, để vận chuyển, bốc xếp cừ Larsen đến công trình phải vận chuyển, bốc xếp tổng khối lượng vật tư này.

Ông Nhân hỏi, để tính chi phí vận chuyển, bốc xếp cho phần cừ Larsen thì phải tính trên khối lượng tổng cộng (khối lượng thực tế) hay trên khối lượng đã tính khấu hao?

Trong dự toán xây dựng cầu có chi phí thuê mặt bằng để tập kết vật tư, xây dựng trạm trộn. Đơn vị thẩm định dự toán tính đơn giá thuê mặt bằng dựa trên cơ sở đơn giá Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, như vậy có hợp lý không, hay có thể tạm tính trên cơ sở các kết quả thẩm định trước đó được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Câu hỏi của ông Nhân không rõ ràng, do vậy chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, vật liệu dùng để xác định chi phí cho các công tác xây dựng là vật liệu đến hiện trường xây dựng.

Việc xác định chi phí vật liệu được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí vận chuyển vật liệu để xác định chi phí xây dựng được xác định trên khối lượng thực tế được xác định từ thiết kế.

Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình. Vì vậy, khi xác định các chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm nguyên tắc nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí xây dựng , chi phí vận chuyển , khối lượng vật tư , khấu hao , công trình