(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Phạm Anh Tuấn (Tuyên Quang), địa phương ông mua cây giống phát triển sản xuất, tổng kinh phí 300 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%, nhân dân đối ứng 70% chi phí.

Ông Tuấn hỏi, quy trình thực hiện gói thầu theo hình thức nào? Thanh quyết toán ra sao? Có thể áp dụng chỉ định nhà cung ứng và tách hợp đồng làm 2 phần, 1 phần là kinh phí Nhà nước và 1 phần là kinh phí nhân dân đóng góp có được không? Có thể tham khảo một số Mẫu hợp đồng tại văn bản nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được quy định tại Điều 1 của Luật này.

Theo đó, ông Tuấn cần căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, gói thầu như chủ thể mua sắm, nguồn vốn... để xác định dự án, gói thầu mua sắm có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không.

Liên quan đến Mẫu hợp đồng, đề nghị ông nghiên cứu Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư… để áp dụng cho phù hợp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Gói thầu mua sắm , vốn Nhà nước , đối ứng , Luật Đấu thầu