(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Trung Dũng (Hà Nội) sống ở khu vực nông thôn, ông đang dự kiến mở cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Ông Dũng hỏi, cần diện tích là bao nhiêu để xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu? Việc quy định diện tích được hướng dẫn tại văn bản pháp luật nào?

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2020/BCT, QCVN 01:2020/BCT quy định về yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong thiết kế xây dựng mới, đóng mới, cải tạo mở rộng, hoán cải các cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và trên mặt nước thuộc chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quy chuẩn QCVN 01:2020/BCT quy định phân cấp cửa hàng xăng dầu theo tổng dung tích chứa xăng dầu, khoảng cách tối thiểu giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng, khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình bên ngoài cửa hàng…

Do đó, thương nhân đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu cần căn cứ tổng dung tích chứa xăng dầu và khoảng cách giữa các hạng mục xây dựng trong, ngoài cửa hàng để bố trí diện tích xây dựng cửa hàng xăng dầu cho phù hợp với quy mô phân cấp cửa hàng xăng dầu, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: xăng dầu , bán lẻ , thương nhân