(Chinhphu.vn) - Con ông Cao Xuân Thảo (Vĩnh Phúc) đang học tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, mức học phí quy định là 2 triệu đồng/tháng.

Con ông Thảo thuộc đối tượng được miễn học phí nhưng chỉ được giảm học phí theo mức trần đào tạo chương trình đại trà là 565.000 đồng/tháng năm học 2013-2014 và 650.000 đồng/tháng năm học 2014-2015. Ông Thảo hỏi, mức học phí như vậy có đúng quy định không? Con ông Thảo có được hưởng chế độ miễn hoàn toàn học phí không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là trường đại học công lập, hoạt động theo cơ chế đặc thù theo Quyết định số 78/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường được quyết định mức thu học phí.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 thì:

"Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập có đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo số lượng người học thực tế và mức thu học phí (Mức cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo các nhóm ngành nghề được quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ)".

Do vậy, các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí khi học tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ được Nhà nước cấp bù học phí theo mức trần học phí đối với chương trình đào tạo đại trà được quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP, chứ không theo mức học phí quy định của nhà trường.

Chinhphu.vn

Từ khóa: miễn học phí , đại học , cấp bù , mức trần học phí , đào tạo , Nghị định 86/2015/NĐ-CP