(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Nguyễn Trọng Mạnh (Ninh Thuận), ngày 25/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, có hiệu lực từ ngày 15/1/2020 nhưng chưa có thông tư hướng dẫn.

Ông Mạnh hỏi, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ninh Thuận làm đơn xin cấp lại giấy phép thành lập và công nhận theo quy định tại Điều 20 Nghị định 93/2019/NĐ-CP có được không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Bộ Nội vụ đang trong quá trình phối hợp với cơ quan liên quan để xây dựng hoàn thiện Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP chưa được ban hành thì việc xin thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 

Chinhphu.vn

Từ khóa: quỹ xã hội , quỹ từ thiện , giấy phép thành lập