(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Mạnh Hùng (Bà Rịa–Vũng Tàu) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số nội dung về thẩm quyền phê duyệt dự toán khảo sát lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu và lập dự toán khảo sát lập quy hoạch đô thị.

Ông Hùng tham khảo Thông tư số 01/2013/TT-BXD không thấy có nội dung hướng dẫn phê duyệt dự toán khảo sát xây dựng lập quy hoạch đô thị và chi phí khảo sát lập quy hoạch đô thị. Ông Hùng hỏi, đơn vị được giao làm chủ đầu tư có thể áp dụng Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng để lập dự toán chi phí khảo sát và phê duyệt dự toán chi phí khảo sát hay không?

Căn cứ Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thì chủ đầu tư có được phép phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng lập quy hoạch đô thị không?

Khi được cấp phê duyệt đồ án ủy quyền thì có được phép phê duyệt không và có được áp dụng Thông tư số 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng để lập dự toán khảo sát xây dựng phục vụ lập đồ án quy hoạch và phê duyệt dự toán khảo sát hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập quy hoạch là chi phí nằm trong dự toán chi phí thực hiện công việc lập đồ án quy hoạch.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 8/2/2013, Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 4/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thì chi phí này được xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hoặc theo các quy định, hướng dẫn hiện hành có liên quan.

Như vậy, cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí này chính là cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch theo quy định tại hai Thông tư nói trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quy hoạch đô thị , đồ án , chủ đầu tư , dự toán , chi phí khảo sát