(Chinhphu.vn) – Ông Lê Văn Thạnh có 10 năm là cán bộ không chuyên trách tại UBND xã và không được đóng BHXH. Từ 1/1/2014 đến 29/12/2014 ông được UBND xã ký Hợp đồng 1 năm làm công tác tư pháp, hộ tịch.

Theo ông Thạnh hiểu thì ông được tham gia BHXH bắt buộc, nhưng BHXH huyện không làm thủ tục cho ông đóng BHXH bắt buộc mà được hướng dẫn làm thủ tục đóng BHXH tự nguyện.

Ông Thạnh hỏi, BHXH huyện làm như vậy đúng hay sai? Năm 2015 ông được tiếp tục được ký hợp đồng với công việc cũ, vậy ông có được tham gia BHXH bắt buộc được không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ông Lê Văn Thạnh như sau:

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Điểm c, mục 3 Công văn số 2845/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ về vướng mắc trong thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Do đó, trường hợp của ông Thạnh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Chinhphu.vn

Từ khóa: bảo hiểm xã hội , cán bộ xã , hợp đồng lao động