(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Như Quỳnh (nhuquynhnx82@...) chậm nộp BHXH từ năm 2017 đến nay, BHXH không có thông báo về công ty. Bà Quỳnh hỏi, khi công ty làm hồ sơ đóng BHXH thì có bị truy thu tiền BHXH không? Mức tính như thế nào?


Phải đóng đủ số tiền BHXH chưa đóng và nộp số tiền lãi
Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 3 Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, đồng thời phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Theo nội dung bà hỏi thì công ty của bà không lập hồ sơ, danh sách tham gia BHXH, BHYT kịp thời cho bà với cơ quan BHXH từ năm 2017. Do đó, khi công ty bà làm hồ sơ để đóng BHXH sẽ phải đóng đủ số tiền BHYT theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , Luật BHYT