(Chinhphu.vn) – Ông Trương Ngọc Thuận (TPHCM) có vay mua xe ô tô tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh 3/2 TPHCM, số tiền 500 triệu đồng, thời hạn 60 tháng (từ ngày 15/1/2015 đến ngày 15/1/2020).

Ông đã tuân thủ đầy đủ các quy định điều kiện có liên quan tại hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp do BIDV ban hành, ký kết.

Ngày 21/8/2018, ông Thuận tất toán nợ vay (trả trước hạn 2 năm). Tuy nhiên, trên Hệ thống thông tin tín dụng CIC, BIDV để nhóm nợ của ông là nhóm 5 (theo xếp loại 5 nhóm nợ thì ông thuộc nhóm có khả năng mất vốn).

Ông đã nhiều lần đề nghị BIDV Chi nhánh 3/2 TPHCM phải có giải pháp liên hệ Trung tâm CIC tháo gỡ nhóm nợ của ông trên Hệ thống nhưng chưa được giải quyết.

Ông Thuận đề nghị cơ quan chức năng xem xét và giải quyết vấn đề nêu trên.

Về vấn đề này, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Mặc dù khách hàng Trương Ngọc Thuận không có nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhưng có nợ quá hạn thẻ tín dụng trên 360 ngày tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (nay là Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB) nên NCB phân loại nợ nhóm 5 từ thời điểm ngày 31/8/2016 đến 31/10/2017.

Theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-NHNN, BIDV thực hiện phân loại nợ nhóm 5 đối với khách hàng Trương Ngọc Thuận theo kết quả phân loại nợ của NCB.

Hiện tại, khách hàng Trương Ngọc Thuận đã tất toán các khoản vay tại NCB và BIDV nên không còn dư nợ, nợ xấu tại 2 ngân hàng này.

Tuy nhiên, lịch sử chậm thanh toán thẻ tín dụng tại NCB và lịch sử nợ xấu tại BIDV vẫn được CIC lưu trữ và cung cấp cho các tổ chức tín dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 03/2013/TT-NHNN.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nợ xấu , khoản vay , phân loại nợ