(Chinhphu.vn) – Bố của ông Chu Đức Công (Hà Nam) là thương binh nặng (82%). Ông Công 23 tuổi vẫn được cấp thẻ BHYT vì còn đi học đại học. Ông Công hỏi, sau khi tốt nghiệp, vài năm sau đi học tiếp thì ông có được cấp thẻ BHYT nữa không?

Đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật BHYT

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Điểm 2, Khoản 7, Điều 1 của Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Trường hợp của ông, vì nội dung câu hỏi chưa rõ sau khi tốt nghiệp vài năm ông có thể đi làm hoặc tham gia BHYT theo đối tượng khác hoặc chỉ đi học. Vì vậy, tùy thuộc từng trường hợp cụ thể mà ông sẽ thuộc diện được Nhà nước cấp thẻ BHYT hoặc có trách nhiệm đóng BHYT.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thẻ BHYT , thương binh , người có công , đóng BHYT