(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Duy Dũng (duydunglaocai@...) hỏi: Khi thương binh còn ở Trung tâm điều dưỡng thương binh thì chi phí điều trị vết thương tái phát do Nhà nước chi trả. Khi thương binh trở về với gia đình, nếu phải điều trị mà chi phí lớn hơn 46 triệu đồng thì khoản chi phí này sẽ được giải quyết như thế nào?

Về vấn đề này, ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại tiết a, khoản 2, Điều 7 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT thì thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.

Như vậy, nếu phải điều trị các vết thương tái phát mà chi phí cao hơn 40 tháng lương tối thiểu thì các đối tượng nêu trên được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Mức hưởng BHYT