(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Lê Kiên Cường (Đông Hà, Quảng Trị), hiện nay tại địa phương của ông, những người trên 80 tuổi đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng thì không được hưởng chế độ trợ cấp xã hội của người cao tuổi; người trên 90 tuổi cũng không được địa phương tặng quà, chúc thọ.

Ông Cường muốn được biết, việc địa phương của ông áp dụng chính sách đối với người cao tuổi như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị trả lời như sau:

Trường hợp từ đủ 80 tuổi trở lên

Luật Người cao tuổi và Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi quy định: Những người đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH (bao gồm cả trợ cấp tuất BHXH), trợ cấp xã hội khác mới thuộc diện được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, với mức tối thiểu 180.000 đồng/tháng.

Như vậy, đối với những người từ đủ 80 tuổi trở lên nhưng đang hưởng trợ cấp tuất BHXH (tuất từ trần) thì không thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên.

Do đó, chính quyền địa phương không giải quyết chế độ trợ cấp xã hội là đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp trên 90 tuổi

Tại Điều 7, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP quy định: Tặng quà, chúc thọ đối với các trường hợp thuộc độ tuổi như sau: Trên 100 tuổi, 100 tuổi, 95 tuổi, 90 tuổi, 85 tuổi, 80 tuổi, 75 tuổi, 70 tuổi. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2011.

Do đó, kể từ năm 2011 đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tặng quà, chúc thọ đối với các trường hợp thuộc vào các độ tuổi theo quy định, còn các trường hợp trên 90 tuổi nhưng không thuộc vào độ tuổi như nói trên thì chưa được tặng quà, chúc thọ.

Do đó, chính quyền địa phương không tặng quà, chúc thọ là đúng quy định của pháp luật.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: 06/2011/NĐ-CP , Luật Người cao tuổi