(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Hải Anh (tỉnh Yên Bái) hỏi, theo quy định của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, doanh nghiệp có thể bố trí thời giờ làm việc cho công nhân sản xuất chỉ làm việc vào ca 3 (ca đêm) có được không, tức là giờ làm việc là 22h00 hôm trước đến 6h00 sáng hôm sau, không có ca làm việc ban ngày?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 106 Bộ luật Lao động quy định: Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, không quy định về ca ngày, ca đêm. Trường hợp doanh nghiệp bố trí người lao động làm việc vào khung giờ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, doanh nghiệp cần bảo đảm tuân thủ quy định về thời giờ làm việc bình thường và các chế độ liên quan đến thời giờ nghỉ ngơi, lương làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 104, Điều 106 và Điều 97 Bộ luật Lao động.

Chinhphu.vn


Từ khóa: ca sáng , ca đêm , thời giờ làm việc