(Chinhphu.vn) – Người chú của ông Nguyễn Minh Diệp (Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) là liệt sĩ, hy sinh tại mặt trận phía Nam. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Diệp đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ đối với gia đình thân nhân liệt sĩ khi đi tìm kiếm mộ liệt sĩ.

Về vấn đề này, Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ngày 1/12/2017, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 298/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 298/2017/TT-BQP quy định:

Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn như sau:

- Được hỗ trợ tiền đi lại (bao gồm cả lượt đi và lượt về) theo khoảng cách từ nơi cư trú đến các đơn vị nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu; số lượng không quá 3 người, mỗi năm một lần; mức chi cụ thể một lượt là: Khoảng cách dưới 100 km, mức 150.000 đồng/người; khoảng cách từ 100 km đến dưới 300 km, mức 300.000 đồng/người; khoảng cách từ 300 km đến dưới 500 km, mức 500.000 đồng/người; khoảng cách từ 500 km đến dưới 1.000 km, mức 800.000 đồng/người; khoảng cách từ 1.500 km đến dưới 2.000 km, mức 1.500.000 đồng/người; khoảng cách từ 2.000 km trở lên, mức 1.700.000 đồng/người.

- Được hỗ trợ tiền ăn với số lượng không quá 3 người; thời gian không quá 5 ngày; mức hỗ trợ tiền ăn một ngày cho một người bằng 2 lần mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh.

- Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi đến đơn vị nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu nộp Giấy giới thiệu (Mẫu kèm theo do UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú cấp), 1 bản sao có chứng thực Giấy báo tử liệt sĩ hoặc Bằng Tổ quốc ghi công.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của gia đình ông Nguyễn Minh Diệp được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn khi đi tìm mộ liệt sĩ. Đề nghị ông Diệp liên hệ UBND phường Phương Liên để được cấp Giấy giới thiệu và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ kèm theo quy định nêu trên để được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: liệt sĩ , thờ cúng , hài cốt