(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Cẩm Thùy (vinhhoahiep.ct@...) hỏi: Cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của xã, khi thôi việc có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc như công chức không?

Cán bộ chuyên trách cấp xã khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng BHXH một lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh minh họa
Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp bà Thuỳ như sau:

Chế độ thôi việc quy định tại Điều 29 Nghị định 112/2011/NĐ-CP được áp dụng đối với công chức xã. Thủ tục giải quyết thôi việc, trợ cấp thôi việc, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc đối với công chức cấp xã được áp dụng theo quy định tại các Điều 4, 5 và 6 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Cẩm Thùy hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã, là cán bộ chuyên trách xã theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP, do không phải là công chức xã, nên bà không thuộc đối tượng áp dụng chế độ thôi việc quy định tại Điều 29 Nghị định 112/2011/NĐ-CP và  các Điều 4, 5 và 6  Nghị định số 46/2010/NĐ-CP.

Cán bộ chuyên trách cấp xã (bao gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam) trong thời gian đảm nhiệm chức vụ là đối tượng hưởng lương theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP, là đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) bắt buộc. Do vậy khi nghỉ việc, cán bộ chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH, như:

- Được hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ điều kiện: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu.

- Theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 92/2009/NĐ-CP, trường hợp cán bộ cấp xã khi nghỉ việc đã hết tuổi lao động, có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH bắt buộc, chưa nhận trợ cấp BHXH một lần, có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện thì được đóng tiếp theo quy định tại Nghị định số 190/2007/NĐ-CP đến khi đủ 20 năm đóng BHXH thì được hưởng lương hưu hàng tháng.

- Được hưởng BHXH một lần khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

- Khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu  hoặc chưa hưởng BHXH một lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: cán bộ xã , trợ cấp thôi việc