(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp về chế độ miễn học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP đối với trường hợp của sinh viên Bùi Thị Thùy và sinh viên Đinh Quang Huy.

Theo phản ánh của sinh viên Bùi Thị Thùy đang học Đại học Luật Hà Nội, sinh viên có bố đẻ tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hoá học.Vừa qua, sinh viên Thuỳ làm hồ sơ gửi trường đại học để được miễn học phí theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP nhưng không được giải quyết do sinh viên không bị dị dạng, dị tật.

Theo sinh viên Thuỳ, căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP, sinh viên Thuỳ được miễn học phí, và Nghị định 74/2013/NĐ-CP không sửa đổi đối tượng là con người tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hoá học. Sinh viên Thuỳ đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải đáp về trường hợp của mình.

Về trường hợp của sinh viên Thùy, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP thì đối tượng miễn học phí là: “… con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”.

Như vậy Thông tư không có quy định là con bị dị dạng, dị tật của người kháng chiến bị nhiễm chất độc mới được miễn học phí. Trường hợp sinh viên Thuỳ nếu thuộc diện là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và học hệ chính quy, học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thì sẽ được miễn học phí.

Hệ vừa làm vừa học không thuộc đối tượng được miễn học phí

Cũng liên quan đến chế độ miễn học phí với con người tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hoá học, sinh viên Đinh Quang Huy (duy.indochina@...) đang học năm thứ 3 hệ vừa làm vừa học, trường Đại học Mỏ Địa chất, Hà Nội, có bố tham gia kháng chiến, bị nhiễm chất độc hoá học và đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Sinh viên Huy hỏi, theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP, sinh viên có được miễn học phí không, nếu được thì cần những thủ tục gì?

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH nêu trên, bố sinh viên Huy đi kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng nên sinh viên thuộc đối tượng để được xem xét miễn học phí. Tuy nhiên, sinh viên Huy học hệ vừa làm vừa học (là phương thức giáo dục thường xuyên, không phải hệ chính quy) của Trường Đại học Mỏ Địa chất nên không thuộc đối tượng được miễn học phí.

Chinhphu.vn

Từ khóa: miễn học phí , 74/2013/NĐ-CP , nhiễm chất độc hoá học