(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Xuân (Thái Nguyên) bị bệnh ung thư, đã điều trị hóa chất 8 đợt. Do điều kiện sức khỏe, ông Xuân không đi làm được. Trong các tháng 10, 11, 12/2016, ông được tính chế độ ốm đau theo mức: Lương cơ bản/24 ngày x 75% x số ngày nghỉ ốm.

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được tính theo tháng

Năm 2017, ông Xuân truyền hóa chất đợt 5 từ ngày 3/2 đến ngày 5/3 (tổng 34 ngày), đợt 6 từ ngày 6/3 đến ngày 26/3 (tổng 21 ngày). Trong 2 đợt của năm 2017 chế độ khi nghỉ ốm của ông được tính như sau: Lương cơ bản/26 ngày x 75% x số ngày nghỉ thực tế. Ông Xuân hỏi, cách tính hưởng chế độ ốm đau đối với ông như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động -Thương binh Xã hội thì mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được tính theo tháng.

Tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề.

Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì cách tính mức hưởng chế độ ốm đau cho những ngày này như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau cần chữa trị dài ngày = Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/24 x Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%) x Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chế độ ốm đau , BHXH , lương