(Chinhphu.vn) - Bà Thạch Thị Huệ (tỉnh Bắc Giang) hỏi: Người lao động đang ký hợp đồng thử việc có được hưởng chế độ nghỉ phép năm không? Nếu ký hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng thì mỗi tháng có được hưởng 1 ngày phép không? Doanh nghiệp có quyền trả tiền thay cho nghỉ phép năm không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời những vấn đề bà Huệ hỏi như sau:

Khoản 1, Điều 74, Điều 75, Điều 76 và Khoản 2 Điều 77 Bộ luật Lao động hiện hành (ban hành năm 1994, sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007) quy định về ngày nghỉ hàng năm (thường gọi là nghỉ phép) như sau:

Thời gian thử việc được tính ngày nghỉ phép

Người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo số ngày, cụ thể:

- 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi;

- 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.

Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ 5 năm được nghỉ thêm một ngày.

Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc và có thể được thanh toán bằng tiền.

Đối với người lao động thử việc, theo khoản 1, Điều 9 Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi thì thời gian thử việc theo hợp đồng lao động để làm việc tại doanh nghiệp được coi là thời gian làm việc của người lao động tại doanh nghiệp đó để tính ngày nghỉ hàng năm.

Được trả lương số ngày phép chưa nghỉ

Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho mọi người trong doanh nghiệp.

Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần.

Người lao động do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm, thì được trả lương những ngày chưa nghỉ.

Cụ thể, các vấn đề bà Thạch Thị Huệ hỏi, căn cứ các quy định nêu trên, thời gian người lao động thử việc để làm việc tại doanh nghiệp được tính ngày nghỉ hàng năm (nghỉ phép).

Số ngày nghỉ phép hàng năm được tính chuẩn theo 12 tháng làm việc. Nếu có dưới 12 tháng làm việc (hoặc làm việc theo hợp đồng lao động dưới 12 tháng) thì số ngày nghỉ phép được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc và có thể được thanh toán bằng tiền.

Trường hợp do yêu cầu sản xuất mà công ty chưa bố trí được lịch nghỉ trong năm, hay các lý do khác, hay khi thôi việc mà người lao động chưa nghỉ phép hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép thì được trả lương những ngày chưa nghỉ.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật

Tin liên quan:

>> Trường hợp nghỉ phép gộp 2, 3 năm một lần

>> Quy định về thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm

>> Trường hợp được trả tiền nếu không sử dụng ngày nghỉ phép

>> Thời gian thử việc được tính ngày nghỉ phép

>> Chế độ nghỉ phép đối với cán bộ, công chức xã phường

>> Quy định về thời gian nghỉ phép năm

Từ khóa: Chế độ phép , nghỉ phép