(Chinhphu.vn) – Ông Trần Thanh Bình (tỉnh Nghệ An) hỏi: Khi ký hợp đồng với chức danh Thuyền viên tàu Kiểm ngư thì các Thuyền viên có được hưởng chế độ phụ cấp độc hại, phụ cấp công việc đặc thù, phụ cấp công tác đột xuất, phụ cấp trách nhiệm theo nghề không?

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Tại Điều 9 Nghị định số 102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư quy định:

“Kiểm ngư viên được hưởng chế độ lương, phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, các phụ cấp khác theo quy định của pháp luật.

Thuyền viên tàu Kiểm ngư được hưởng chế độ lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, các chế độ bồi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư trong khi thi hành nhiệm vụ nếu bị thương, bị hy sinh thì được xem xét, công nhận là thương binh, liệt sĩ và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật”.

Chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư được quy định tại Quyết định số 02/2015/QĐ-TTg ngày 7/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư.

Đề nghị ông Bình liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của địa phương để được giải quyết cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Kiểm ngư , thuyền viên , phụ cấp , chế độ lương