(Chinhphu.vn) – Trong thời gian tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp vẫn phải đóng đầy đủ, kịp thời vào quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT và bảo hiểm thất nghiệp để bảo đảm quyền lợi đối với người lao động.

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất, nhưng vẫn phải đóng quỹ ốm đau, thai sản, BHTNLĐBNN,BHYT, BHTN để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
Bà Nguyễn Thị Hoài Nhơn (TPHCM) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp sau: Lao động nữ đóng BHXH được 10 năm 2 tháng. Thời gian đóng BHXH trong vòng 12 tháng (từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2020) trước khi sinh con là 5 tháng. Công ty tạm ngưng đóng BHXH do dịch Covid-19 theo công văn đã gửi cơ quan BHXH quận gồm 2 đợt: Đợt 1 là các tháng 3,4,5,6/2020; đợt 2 là các tháng 8,9,10/2020. Người lao động sinh con vào tháng 12/2020.

Bà Nhơn hỏi, trong trường hợp này người lao động có được hưởng chế độ thai sản không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

BHXH Việt Nam có Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020, Công văn số 2533/BHXH-BT ngày 10/8/2020 hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12/2020, theo đó: Trong thời gian tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp vẫn phải đóng đầy đủ, kịp thời vào quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT và bảo hiểm thất nghiệp để bảo đảm quyền lợi đối với người lao động.

Trường hợp bà Nhơn nêu, người lao động sinh con vào tháng 12/2020 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con (được xác định từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2020), nếu lao động này đóng BHXH vào quỹ ốm đau thai sản từ đủ 6 tháng trở lên thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con (trừ trường hợp khi mang thai người lao động phải dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chỉ cần đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản từ đủ 3 tháng trở lên).

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , chế độ thai sản