(Chinhphu.vn) – Ngày 27/7/2016, gia đình ông Đinh Ngọc Lâm (tỉnh Thái Bình) tổ chức đi thăm viếng mộ liệt sĩ tại tỉnh An Giang. Mẹ ông Lâm do tuổi cao không đi được nên đã viết giấy ủy quyền cho hai anh em ông đi thăm viếng. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Hưng Hà đã cấp giấy giới thiệu cho hai anh em ông Lâm.

Khi ông Lâm làm thủ tục thanh toán chế độ thăm viếng mộ liệt sĩ thì Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Hưng Hà yêu cầu ông phải viết lại giấy ủy quyền và chỉ được thanh toán cho một người, trong khi giấy giới thiệu lại ghi là 2 người, số tiền là 1.500.000 đồng.

Ông Lâm có thắc mắc thì được giải thích do người cấp giấy giới thiệu không hướng dẫn và cấp sai. Ông Lâm hỏi, chế độ thăm viếng mộ liệt sĩ được quy định thế nào? Bao nhiêu người được thanh toán? Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Hưng Hà trả lời như vậy có đúng quy định?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại khoản 2, Điều 64 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định “Thân nhân liệt sĩ (không quá 03 người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần”.

Tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy định “Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ”.

Theo quy đinh trên, đối với trường hợp của gia đình ông, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hưng Hà đã thực hiện hỗ trợ thăm viếng mộ đúng theo quy định.

Chinhphu.vn