(Chinhphu.vn) – Bà Hoàng Thị Liên (Bắc Kạn) được tuyển dụng năm 2007, trước khi Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được ban hành, do vậy bà chưa được hưởng trợ cấp lần đầu.

Năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn, trong đó có nêu: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vẫn đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn chưa hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì kể từ ngày 1/12/2019 thực hiện trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Bà Liên hỏi, trường hợp của bà có được áp dụng theo Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Đối tượng áp dụng chế độ trợ cấp lần đầu đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đã được quy định rõ tại Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, có hiệu thi hành lực kể từ ngày 1/3/2011 đến trước ngày 1/12/2019 và Điều 2 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2019; đồng thời, chế độ trợ cấp lần đầu chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, đề nghị bà Hoàng Thị Liên nghiên cứu quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Nghị định số 76/2019/NĐ-CP nêu trên để biết và có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đặc biệt khó khăn , trợ cấp lần đầu , tuyển dụng