(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của cử tri tỉnh Bình Dương, những người tham gia kháng chiến hy sinh vào năm 1975 hiện chỉ được hưởng tiền chính sách liệt sĩ một lần trong khi cả quá trình tham gia kháng chiến trước đó thì không được hỗ trợ. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền có chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng này.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri tỉnh Bình Dương như sau:

Theo quy định hiện hành tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến hy sinh được công nhận là liệt sĩ thì thân nhân được hưởng các chế độ ưu đãi như trợ cấp một lần khi báo tử, trợ cấp tiền tuất hàng tháng, BHYT, mai táng phí và trợ cấp một lần khi từ trần, ưu đãi trong giáo dục đào tạo, được ưu tiên giao hoặc thuê mặt đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế, được hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không phân định thời gian hy sinh để làm căn cứ xác định chế độ ưu đãi.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Liệt sĩ , thân nhân , trợ cấp , ưu đãi , người có công