(Chinhphu.vn) – Cơ quan bà Giang Thị Huệ (TPHCM) là cơ quan hành chính sự nghiệp công lập. Hiện nay cơ quan bà đã tiến hành đấu thầu và trúng thầu nhiều đề tài, dự án theo đúng quy định Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Bà Huệ hỏi, trong các dự án, đề tài cơ quan đã trúng thầu và đã ký hợp đồng với chủ đầu tư có các hạng mục thuê xe, thuê thuyền, mua sắm văn phòng phẩm để thực hiện hợp đồng lớn. Vậy, cơ quan bà có cần phải đấu thầu các hạng mục đó không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a và Điểm d, Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu quy định, dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Liên quan đến việc chi cho Đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, đề nghị bà tham khảo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

Chinhphu.vn

Từ khóa: KH&CN , đấu thầu , mua sắm , 58/2016/TT-BTC