(Chinhphu.vn) – Trường hợp thi công cải tạo, sửa chữa công trình có giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng tổ, nhóm thợ xây dựng không phải là doanh nghiệp, hộ kinh doanh thì trong dự toán bảo trì công trình xây dựng, chi phí chung không bao gồm chi phí quản lý của doanh nghiệp và một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp.

Theo phản ánh của ông Hoàng Văn Tiến, cơ quan ông đang triển khai công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có giá trị dự toán công trình dưới 500 triệu đồng, đơn vị thi công xây dựng là tổ, nhóm thợ xây dựng của thôn, xóm được UBND xã chỉ định thầu thi công bao gồm cả phần mua nguyên vật liệu. Nguồn vốn thực hiện cho dự án là nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách xã hàng năm. Dự toán được lập theo định mức, đơn giá do nhà nước quy định, giá vật liệu lấy theo giá vật liệu của liên Sở Xây dựng và Sở Tài chính thông báo hàng tháng không bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

Ông Tiến hỏi, trong trường hợp này dự toán công trình có được tính chi phí chung không? Tổ, nhóm thợ xây dựng không phải là doanh nghiệp, hộ kinh doanh có được hưởng chi phí chung được lập trong dự toán của công trình không? Tổ, nhóm thợ thực hiện thi công sửa chữa, cải tạo nâng cấp công trình này có phải đóng thuế giá trị gia tăng không, nếu phải đóng thì mức đóng thuế là bao nhiêu %?

Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Công trình, dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc đối tượng áp dụng các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể là Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn Nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành theo từng thời kỳ.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng, đối với công trình cải tạo, sửa chữa có giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán bảo trì hoặc thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định để lập, thẩm tra dự toán bảo trì công trình xây dựng làm cơ sở phê duyệt dự toán.

Trường hợp thi công cải tạo, sửa chữa công trình có giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng tổ, nhóm thợ xây dựng không phải là doanh nghiệp, hộ kinh doanh thì trong dự toán bảo trì công trình xây dựng, chi phí chung không bao gồm chi phí quản lý của doanh nghiệp và một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp. Đối với thuế suất thuế giá trị gia tăng trong dự toán bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn

Từ khóa: dự toán , công trình , xây dựng