(Chinhphu.vn) – Anh trai của ông Phạm Văn Đông (TP. Hải Phòng) đã được xác nhận là liệt sĩ nhưng hiện phần mộ chưa được quy tập vào nghĩa trang. Gia đình ông Đông có nguyện vọng tự đi tìm mộ liệt sĩ. Vậy gia đình ông cần làm những thủ tục gì và được hỗ trợ như thế nào?

Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề ông Đông hỏi như sau:

Khoản 3, Điều 5 Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quy định, thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ trước khi đi tìm mộ liệt sĩ, đề nghị UBND cấp xã nơi cư trú cấp Giấy giới thiệu và có trách nhiệm khai báo chính xác những thông tin để ghi trong Giấy giới thiệu.

Khi đến đơn vị, địa phương nơi liệt sĩ tham gia công tác, tham gia chiến đấu nộp 1 bộ hồ sơ, gồm: Giấy giới thiệu (bản chính); Giấy báo liệt sĩ hoặc Bằng “Tổ quốc ghi công” (bản sao có chứng thực) nộp cho Bộ Chỉ huy cấp tỉnh hoặc đơn vị cấp Sư đoàn và tương đương trở lên.

Về mức hỗ trợ, thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ được hỗ trợ tiền đi lại (căn cứ khoảng cách từ nơi cấp Giấy giới thiệu đến đơn vị, địa phương nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu) và tiền ăn với số lượng không quá 3 người, mỗi năm 1 lần.

Chinhphu.vn