(Chinhphu.vn) - Ông Trần Minh Tiến (Bà Rịa – Vũng Tàu) hỏi: Dự án/công trình giao thông trong chỉ dẫn kỹ thuật của thiết kế có yêu cầu thí nghiệm đối chứng hoặc kiểm định chất lượng trong quá trình thi công thì chủ đầu tư có được tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công tác này hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 29 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, các công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng và môi trường mà trong hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật có quy định thực hiện thí nghiệm đối chứng thì chủ đầu tư được tổ chức thực hiện công tác thí nghiệm đối chứng theo quy định.

Điểm a, Khoản 2, Điều 29 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định, trường hợp hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật của công trình có quy định về việc thực hiện kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình thì chủ đầu tư được tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Kiểm định chất lượng công trình , thí nghiệm đối chứng , chủ đầu tư