(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Phạm Liên Hương (Hòa Bình) đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong quyết toán hợp đồng đối với trường hợp một số hạng mục công trình của dự án có giá trị dự toán lớn hơn giá trị trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Dự án tu bổ thường xuyên của đơn vị bà Hương có tổng mức đầu tư được duyệt là 6,751 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây lắp là 5,9 tỷ đồng gồm hạng mục A: 2,1 tỷ đồng; hạng mục B: 1,3 tỷ đồng; hạng mục C: 2,5 tỷ đồng.

Dự toán được duyệt là 6,685 tỷ đồng, trong đó, giá trị xây lắp: 5,89 tỷ đồng gồm hạng mục A: 2,08 tỷ đồng; hạng mục B: 1,35 tỷ đồng; hạng mục C: 2,46 tỷ đồng.

Đơn vị trúng thầu xây lắp với giá trị hạng mục A: 2,05 tỷ đồng; hạng mục B: 1,32 tỷ đồng và hạng mục C: 2,44 tỷ đồng.

Khi tiến hành thanh toán, kho bạc chỉ cho giải ngân hạng mục A và C, không cho giải ngân hạng mục B với lý do, giá trị dự toán và giá trị chỉ định thầu lớn hơn giá trị trong tổng mức đầu tư được duyệt và yêu cầu điều chỉnh lại tổng mức đầu tư mới cho giải ngân hạng mục B. Bà Hương hỏi, yêu cầu của Kho bạc có hợp lý không?

Ngoài ra, đơn vị bà Hương có một dự án có tổng mức đầu tư 493,2 tỷ đồng. Trong đó xây lắp 401,3 tỷ đồng. Dự án được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 2 tiếp tục triển khai với dự toán được duyệt ban đầu theo quyết định ngày 23/2/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 298,9 tỷ đồng. Trong đó, xây lắp 258,4 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này do chính sách tiền lương thay đổi nên được điều chỉnh nhân công, máy thi công, giá trị xây lắp tăng 32,1 tỷ đồng (trong quyết định phê duyệt bổ sung giá trị dự toán và giá trị hợp đồng ngày 28/12/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Tuy nhiên, khi quyết toán, Kho bạc tỉnh yêu cầu điều chỉnh lại cơ cấu dự toán giai đoạn 2 trong quyết định ban đầu ngày 23/2/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mới cho giải ngân. Bà Hương hỏi, yêu cầu của Kho bạc có hợp lý không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, nếu trong quá trình thực hiện không làm vượt tổng mức đầu tư, không làm thay đổi thiết kế cơ sở thì chủ đầu tư được quyết định toàn bộ quá trình quản lý chi phí (trừ trường hợp gói thầu chỉ định thầu có định mức mới).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chủ đầu tư , chi phí công trình , định mức