(Chinhphu.vn) - Khi phát hiện sai phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng, cơ quan quản lý trật tự xây dựng lập biên bản vi phạm hành chính, thực hiện các biện pháp dừng thi công và buộc chủ đầu tư thực hiện đúng trình tự thủ tục đầu tư xây dựng trước khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh.

Ông Đặng Nam Thiện (Lai Châu) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau:

Chủ đầu tư xin chủ trương cho điều chỉnh dự án liên quan đến việc thay đổi địa điểm xây dựng. Tuy nhiên, thực tế phát hiện việc thay đổi địa điểm xây dựng dự án đã được chủ đầu tư đang thực hiện thi công (theo lý giải của chủ đầu tư là do thời gian gấp cần thực hiện ngay...).

Việc điều chỉnh thay đổi địa điểm xây dựng dự án là cần thiết và phù hợp với thực tế, nhưng chưa được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền là không phù hợp với quy định tại Khoản 4, Điều 61 Luật Xây dựng. Ông Thiện hỏi, trường hợp này xử lý như thế nào? Căn cứ văn bản nào?

Một dự án có địa điểm xây dựng được phê duyệt là huyện B và có nhiều hạng mục công trình xây dựng tại các xã khác nhau trong huyện. Ông Thiện hỏi, trường hợp có một hạng mục công trình thuộc dự án cần thiết điều chỉnh vị trí xây dựng từ xã này sang xã khác (vẫn thuộc huyện B) thì có cần phải được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc thay đổi địa điểm xây dựng dẫn đến việc thay đổi quy hoạch xây dựng của dự án và phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Khi phát hiện sai phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng, cơ quan quản lý trật tự xây dựng lập biên bản vi phạm hành chính, thực hiện các biện pháp dừng thi công và buộc chủ đầu tư thực hiện đúng trình tự thủ tục đầu tư xây dựng trước khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh theo quy định tại Điều 5 Thông tư 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng.

Trường hợp chủ đầu tư có vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng thì sẽ bị xem xét xử lý theo quy định tại Mục 1, Chương 2 Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Về áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng đối với hành vi xây dựng không phép, sai phép mà hành vi vi phạm kết thúc thì áp dụng theo quy định tại Điều 4 Thông tư 03/2018/TT-BXD, đối với hành vi vi phạm này mà đang thi công thì áp dụng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 03/2018/TT-BXD.

Điều chỉnh vị trí xây dựng hạng mục công trình

Việc điều chỉnh vị trí, địa điểm xây dựng của các hạng mục công trình là điều chỉnh quy hoạch xây dựng của dự án. Nội dung điều chỉnh quy hoạch xây dựng của dự án phải được phê duyệt điều chỉnh bởi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Quy hoạch xây dựng điều chỉnh là cơ sở để thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo Điều 16 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chủ đầu tư , dự án , điều chỉnh quy hoạch