(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Đặng Thanh Trúc (TPHCM) được 1 Ngân hàng TMCP cấp thẻ tín dụng 12 triệu đồng, trả lãi hàng tháng. Đến tháng 8/2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bà đã nhiều lần liên hệ Ngân hàng đề nghị giảm lãi và chỉ trả nợ gốc, tuy nhiên, không được chấp thuận. Bà Trúc hỏi, bà có được giảm lãi tín dụng không?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2021 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-NHNN; Thông tư 14/2021/TT-NHNN) đã quy định cụ thể về điều kiện để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ (Điều 4), miễn, giảm lãi phí (Điều 5) cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Do đó, đề nghị bà Trúc chủ động làm việc với tổ chức tín dụng để được xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, theo quy định của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và quy định nội bộ của tổ chức tín dụng.

Chinhphu.vn