(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Đào Phương Ngân (Hà Nội) đề xuất cho nhà thuốc được cung ứng và cấp phát thuốc cho người bệnh BHYT. Theo bà Ngân, việc này sẽ giúp giảm áp lực cho hệ thống cấp phát thuốc tại bệnh viện, rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, đồng thời bắt kịp xu hướng khám chữa bệnh từ xa.

Chưa quy định cơ sở bán lẻ là nhà thuốc tổ chức cung ứng và phát thuốc cho người bệnh BHYT
Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Tiết d, Khoản 1, Điều 47 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 6/4/2016 thì cơ sở bán lẻ là nhà thuốc được tham gia cấp phát thuốc của bảo hiểm, chương trình, dự án y tế khi đáp ứng yêu cầu và điều kiện của bảo hiểm, chương trình, dự án đó.

Căn cứ Luật BHYT 2008 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật BHYT 2014 thì đối với việc tổ chức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, chỉ có 2 hình thức thanh toán, chủ yếu cơ quan BHXH thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho người bệnh BHYT với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Chỉ một số trường hợp cơ quan BHXH thực hiện thanh toán trực tiếp cho người bệnh BHYT (Khoản 1 và 2 Điều 31 Luật BHYT).

Đồng thời, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm chất lượng với thủ tục đơn giản, thuận tiện cho người tham gia BHYT (Khoản 1, Điều 43 Luật BHYT) và bảo đảm cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật phù hợp tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế (điểm b, khoản 2, Điều 21 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT).

Như vậy, hiện tại Luật BHYT chưa quy định hình thức thanh toán giữa cơ quan BHXH với cơ sở bán lẻ là nhà thuốc (không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) và chưa quy định cơ sở bán lẻ là nhà thuốc tổ chức cung ứng và phát thuốc cho người bệnh BHYT.

Đề xuất của bà Ngân tiếp tục được nghiên cứu để hoàn thiện hình thức thanh toán và tổ chức thực hiện BHYT hiệu quả, phù hợp.          
Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Dược , cấp phát thuốc , BHYT , khám chữa bệnh , nhà thuốc