(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Trường Thanh (Phú Thọ) và vợ chưa đăng ký kết hôn nhưng đã có con. Ông Thanh hỏi, ông muốn đăng ký khai sinh cho con tại xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ được không và thủ tục cần những gì?

Về vấn đề này, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ trả lời như sau:

Điều 12 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định: Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thu tục đăng ký nhận cha, me, con như sau:

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

- Giấy chứng sinh hoặc giấu tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;

- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, me, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

Các giấy tờ khai, trình tự giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 và Điều 25 của Luật Hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 và Điều 44 của Luật Hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Nội dung đăng ký khai sinh xác định theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu.

Như vậy, do vợ chồng ông Vũ Trường Thanh chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn nên theo quy định trên để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho con của ông Thanh, cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền cần phải thực hiện đồng thời 2 thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, con, đề nghị ông liên hệ với UBND xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa để được hướng dẫn, giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: khai sinh , đăng ký kết hôn , cha mẹ