(Chinhphu.vn) - Ông Trần Đại Sơn (Hà Nội) có chứng chỉ nghề DIM của Trung tâm đào tạo FPT Arena do Aptech Ấn Độ cấp. Ông Sơn hỏi, ông có thể sử dụng chứng chỉ này để học liên thông lên cao đẳng, đại học không? Chứng chỉ này ở Việt Nam được công nhận tương đương với trình độ gì?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Các trang thông tin của Aptech đều nêu, Aptech chỉ đào tạo và cấp các chứng chỉ hỗ trợ cho quá trình đào tạo của các cơ sở giáo dục.

Học viên nhận được các chứng chỉ đào tạo của Aptech là điều kiện thuận lợi (đầu vào) cho việc tham gia các quá trình đào tạo nhận văn bằng tiếp theo (thông tin trên Website: http://www.aptech-globaltraining.com/aviation-hospitality-travel-tourism.aspx).

Theo quy định của Ấn Độ, cơ sở giáo dục để được phép đào tạo và cấp bằng đại học, cao đẳng… tại Ấn Độ phải có tên trong danh sách được công nhận do Hội đồng Bảo trợ các trường đại học thuộc Chính phủ Ấn Độ (UGC) công bố; có tên trong danh sách được kiểm định của NAAC (tổ chức kiểm định có uy tín của Ấn Độ).

Aptech không có tên trong 2 danh sách trên, do đó chưa được phép đào tạo và cấp bằng đại học, cao đẳng... tại Ấn Độ (nguồn: http://www.iccrindia.net/ugcunivs.pdfhttp://www.naac.gov.in/Universities_Colleges.html).

Tổ chức Aptech, Ấn Độ không có tên trong danh sách các tổ chức đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp bằng đại học, cao đẳng, trung cấp tại Việt Nam (danh sách các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài được đăng tải trên Website của Cục Đào tạo với nước ngoài: http://vied.vn).

Vì vậy, chứng chỉ do Aptech cấp không được thừa nhận là tương đương văn bằng trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. Do đó chứng chỉ này không đủ điều kiện đầu vào tuyển sinh (bằng trung cấp, cao đẳng...) để học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học.

Chinhphu.vn 

Từ khóa: chứng chỉ , aptech , liên thông , văn bằng