(Chinhphu.vn) – Ông Võ Thái Vinh (Quảng Ngãi) công tác tại chiến trường K từ tháng 4/1979 đến tháng 12/1983, đã được tính vào thời gian hưởng BHXH. Ngày 1/12/2015, ông nghỉ hưu, được cấp thẻ BHYT mã HT3. Ông Vinh hỏi, trường hợp của ông có thể căn cứ quyết định xuất ngũ để đổi mã sang mã thẻ HT2 không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Điểm 2, Khoản 15, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Khoản 5, Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh; Công văn số 6425/BYT-BH ngày 28/8/2015 của Bộ Y tế trả lời về việc giải quyết những vướng mắc của BHXH Việt Nam về đổi quyền lợi của đối tượng cựu chiến binh, trường hợp của ông Vinh nếu có quyết định xuất ngũ hoặc giấy tờ liên quan chứng minh đã tham gia chiến đấu tại chiến trường K, thì thuộc đối tượng được đổi mã quyền lợi ghi trên thẻ  BHYT theo mã quyền lợi của đối tượng cựu chiến binh (có quyền lợi ghi trên thẻ BHYT ký hiệu là HT2 được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT).

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT cựu chiến binh , quyết định xuất ngũ