(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Quang tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải ngành Xây dựng cầu đường, đang làm tại Ban quản lý dự án của huyện được 7 năm. Ông Quang đã có giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ Quản lý dự án, đã có chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 2, đã có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án công trình giao thông hạng 2.

Trong thời gian làm tại Ban quản lý dự án, ông Quang đã tham gia quản lý nhiều dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp cấp 3 (trên 3 dự án) và nhiều dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trên 3 dự án).

Ông Quang hỏi, ông có đủ điều kiện để tham gia thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án công trình Xây dựng dân dụng và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không? Việc cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phân theo chuyên ngành là dựa trên quy định nào (một số Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án theo chuyên nghành ghi trên bằng đại học)?

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án: “chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề”.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ hồ sơ và kinh nghiệm hoạt động xây dựng của ông Nguyễn Văn Quang để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quản lý dự án theo lĩnh vực tương ứng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: dự án , chứng chỉ hành nghề , xây dựng