(Chinhphu.vn) - Một sinh viên tốt nghiệp đại học, đỗ thi tuyển công chức và được xếp lương ngạch cán sự, tập sự bậc 1/12. Điều này đúng hay sai?

Ông Nguyễn Viết Hiệp (tỉnh Ninh Thuận) có con trai là Nguyễn Thiên Thanh, sinh năm 1989, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Vừa qua, con ông Hiệp đăng ký thi tuyển và đã trúng tuyển công chức tại tỉnh.

Theo Thông báo số 2224/TB-HĐTT của Hội đồng thi tuyển của tỉnh, tỉnh tuyển dụng một công chức, trình độ Trung cấp, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng vào làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Ái. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận ra quyết định tuyển dụng công chức đối với con ông và xếp lương tập sự bậc 1/12 ngạch cán sự, hệ số 1,86.

Ông Hiệp hỏi, trường hợp con ông được xếp lương, thực hiện chế độ tập sự theo trình độ đào tạo hay theo ngạch tuyển dụng?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội giải đáp ông Hiệp như sau:

Điều 35 Luật Cán bộ công chức, Điều 3 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức.

Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định, mô tả vị trí việc làm, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng công chức. Hàng năm, cơ quan sử dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, báo cáo cơ quan quản lý công chức để phê duyệt và tổ chức tuyển dụng.

Căn cứ vào vị trí việc làm cần tuyển dụng

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư số 13/2010/TT-BNV, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

Nội dung thông báo tuyển dụng công chức bao gồm:

- Điều kiện đăng ký dự tuyển.

- Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức.

- Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ.

- Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; lệ phí thi tuyển hoặc xét tuyển.

Trường hợp ông Nguyễn Viết Hiệp phản ánh, ngày 15/10/2012 Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Ninh Thuận ra Thông báo số 2224/TB-HĐTT, tuyển dụng 1 công chức, trình độ Trung cấp, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng vào làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Ái.  

Như vậy, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Ái (cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện) và chỉ tiêu biên chế đã được cơ quan quản lý công chức (Sở Nội vụ) phê duyệt, phân bổ, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Ninh Thuận đã thông báo vị trí việc làm cần tuyển dụng tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Ái là 1 công chức ngạch cán sự, trình độ đào tạo trung cấp chuyên ngành tài chính - ngân hàng.

Anh Nguyễn Thiên Thanh (con ông Nguyễn Viết Hiệp), đã nắm rõ nội dung thông báo tuyển dụng nêu trên, mặc dù có trình độ đại học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, nhưng đã đăng ký dự tuyển, thi tuyển và trúng tuyển vào vị trí việc làm cần tuyển dụng là công chức ngạch cán sự, trình độ đào tạo trung cấp.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 20 và khoản 1 Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. Thời gian tập sự đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D (ngạch cán sự và tương đương) là 6 tháng. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng.

Căn cứ Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì lương công chức ngạch cán sự và tương đương (trước đây gọi là công chức loại B, nay thuộc công chức loại D) được xếp vào thang lương 12 bậc, bậc 1 hệ số 1,86;  bậc 2 hệ số 2,06; bậc 3 hệ số 2,26... hệ số chênh lệch giữa hai bậc liền kề là 0,2.

Việc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận ra quyết định tuyển dụng, xếp lương trong thời gian tập sự bằng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng (bậc 1 ngạch cán sự và tương đương hệ số 1,86) là đúng quy định.

Nếu địa phương, cơ quan, Bộ, Ngành nào thông báo có nhu cầu và chỉ tiêu tuyển dụng vào vị trí việc làm của công chức ngạch chuyên viên và tương đương, trình độ đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng, con ông Hiệp có thể đăng ký dự tuyển, thi tuyển; nếu trúng tuyển vào vị trí đó, thì sẽ được cơ quan quản lý công chức quyết định tuyển dụng, xếp lương, áp dụng chế độ tập sự theo ngạch tuyển dụng là chuyên viên.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật. 

Từ khóa: tuyển dụng công chức , xếp lương