(Chinhphu.vn) – Trường hợp gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu 486 triệu đồng thì không thuộc hạn mức chỉ định thầu quy định tại Khoản 2, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đơn vị ông Trần Đình Hơn (Bình Thuận) được Nhà nước duyệt kinh phí hàng năm để lắp đặt đường truyền MertroNET (Metropolitan Area Network) là dịch vụ của mạng đô thị băng rộng với đường truyền tốc độ siêu cao, sử dụng đường truyền cáp quang kéo trực tiếp tới địa chỉ của khách hàng và có khả năng cung cấp nhiều loại dịch vụ giá trị gia tăng cùng lúc trên cùng một đường truyền.

Theo đó, đơn vị ông được giao kinh phí hàng năm là 486 triệu đồng (hình thức trả tiền thuê dịch vụ là trả hàng tháng).

Ông Hơn hỏi, hình thức đấu thầu để thực hiện là đấu thầu rộng rãi hay chỉ định thầu? Hiện nay tại Việt Nam có 2 nhà mạng là VNPT và Viettel, trước đây, đơn vị ông có hợp đồng sử dụng các đường truyền InterNET nhưng kinh phí thấp nên đặt hàng cho Viettel, nay nhận thấy kinh phí lớn, ông đề nghị cơ quan chức năng giải đáp để đơn vị thực hiện đúng quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu 486 triệu đồng thì không thuộc hạn mức chỉ định thầu quy định tại Khoản 2, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong trường hợp này, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh trên cơ sở quy định tại Điều 18 Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: Chỉ định thầu , mua sắm thường xuyên , chào hàng cạnh tranh