(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Hương (Nghệ An) là đối tượng gián tiếp bị nhiễm chất độc hóa học, nhận trợ cấp hàng tháng từ năm 2002. Năm 2014, bà Hương lấy chồng tại tỉnh Thanh Hóa nên làm đơn xin chuyển hồ sơ nhận trợ cấp về quê chồng.

Tuy nhiên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An yêu cầu viết cam kết, nếu tỉnh Thanh Hóa không tiếp nhận hồ sơ mà trả về Nghệ An thì bà bị cắt hưởng chế độ và không thắc mắc gì.

Bà Hương hỏi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An yêu cầu như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân quy định:

Thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi thay đổi nơi cư trú được di chuyển hồ sơ gốc về nơi cư trú mới nếu tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc không còn thân nhân khác hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Trường hợp tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc còn thân nhân khác của người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thì thực hiện di chuyển bản sao hồ sơ.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bà liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An để được giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: người có công