(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Nguyễn Việt Anh (Bắc Giang) được UBND tỉnh giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, trong đó có hạng mục di chuyển đường điện 110kV, phương án được phê duyệt 10 tỷ đồng.

UBND tỉnh nhất trí giao hạng mục cho đơn vị quản lý tài sản tự thực hiện và đơn vị này chọn công ty xây lắp ngoài bằng hình thức chỉ định thầu. Ông Anh hỏi, như vậy đúng hay sai?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Điều 61 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 25 của Luật Đấu thầu và đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

- Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu.

- Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

Việc áp dụng tự thực hiện phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Trường hợp đơn vị được giao thực hiện gói thầu chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng thì bị coi là vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Gói thầu , tự thực hiện , chỉ định thầu , chuyển nhượng phần việc , chủ đầu tư