(Chinhphu.vn) – Bà Hà Huyền đóng BHXH từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2020. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công ty nghỉ từ tháng 7/2020 đến nay và bà không được đóng BHXH. Bà Huyền đang có thai và dự sinh vào tháng 2/2021.

Thời gian nghỉ do dịch, không làm việc, không hưởng tiền lương thì không có căn cứ để trích nộp BHXH

Bà Huyền hỏi, bà có được hưởng được chế độ thai sản không? Nếu không thì có cách nào đóng thêm BHXH để bà được hưởng chế độ thai sản không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp của bà nếu bà sinh con vào tháng 2/2021 thì trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (từ tháng 2/2020 đến tháng 1/2021) bà chỉ có 5 tháng đóng BHXH (từ tháng 2/2020 đến tháng 6/2020) nên bà không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 21; Khoản 1, 3 Điều 85, Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH năm 2014; Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, hàng tháng người sử dụng lao động đóng BHXH và trích từ tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương, nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH tháng đó.

Do đó, thời gian bà nghỉ do dịch, không làm việc, không hưởng tiền lương thì không có căn cứ để trích nộp BHXH (không được đóng bù), thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , chế độ thai sản