(Chinhphu.vn) – Căn cứ quy mô, tính chất gói thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu quy định các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật của hàng hóa cho phù hợp nhằm lựa chọn được nhà thầu có hàng hóa chất lượng, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu nhưng không hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Tuấn Anh (TPHCM), Điểm b, Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: “Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập hồ sơ mời thầu phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;

- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;

- Khả năng cung cấp tài chính (nếu có yêu cầu);

- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ;

- Tiến độ cung cấp hàng hóa;

- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;

- Các yếu tố cần thiết khác”.

Do đó, để có hàng hóa đặc thù và bảo đảm sự an toàn của bệnh nhân, khi xây dựng bảng đánh giá tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu (HSMT), bệnh viện của ông Tuấn Anh căn cứ vào quy định này để xây dựng thêm tiêu chí đánh giá hàng mẫu, hạn sử dụng của hàng hóa và một số tiêu chí liên quan về kỹ thuật cho các thiết bị chuyên dụng trong việc sử dụng phục vụ công tác của ngành y tế.

Ông Tuấn Anh hỏi, việc ông vận dụng quy định để xây dựng các tiêu chí như trên có phù hợp không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yêu cầu khác nêu trong HSMT.

Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập hồ sơ mời thầu phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật.

Theo đó, căn cứ quy mô, tính chất gói thầu mà chủ đầu tư, bên mời thầu quy định các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật của hàng hóa cho phù hợp nhằm lựa chọn được nhà thầu có hàng hóa chất lượng, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu nhưng không hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hồ sơ mời thầu , đánh giá kỹ thuật , hàng hóa