(Chinhphu.vn) – Nhà thầu không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu dự kiến. Trường hợp nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Ông Sơn Vĩnh Phần (Cà Mau) hỏi: Hồ sơ dự thầu của nhà thầu A có 2 nhân sự hợp đồng lao động với nhà thầu A, bằng kỹ sư, chứng chỉ hành nghề, nhưng lại đóng BHXH tại công ty B (không dự thầu), như vậy có được chấp nhận không?

Nhà thầu A đã phân công 2 nhân sự nêu trên thi công công trình khác (tiến độ còn 6 tháng mới hoàn thành), đồng thời liệt kê 2 nhân sự này dự định thực hiện gói thầu thì có bị xem là gian lận trong đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 15, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu dự kiến. Trường hợp nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Đối với trường hợp của ông Sơn Vĩnh Phần, nếu nhân sự chủ chốt do nhà thầu đề xuất đáp ứng năng lực, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và nhà thầu chứng minh được khả năng huy động 2 nhân sự đã nêu (do việc sắp xếp hai nhân sự này ở gói thầu đang thực hiện khác với gói thầu đang xét và các nhân sự này không làm việc toàn thời gian ở gói thầu đang thực hiện) thì được coi là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu đối với nội dung này.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hồ sơ dự thầu , nhà thầu