(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Nguyễn Trọng Toàn (tỉnh Bình Dương) ký hợp đồng trọn gói với đơn vị tư vấn lập dự án theo đơn giá tạm tính. Tuy nhiên, sau đó chi phí lập dự án được phê duyệt cao hơn giá trị hợp đồng đã ký, khối lượng công việc không tăng.

Ông Toàn hỏi, trong trường hợp nêu trên, đơn vị của ông có được ký phụ lục hợp đồng để tăng giá trị cho nhà thầu tư vấn không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì đối với hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng trọn gói , phụ lục hợp đồng , dự toán , chi phí quản lý dự án