(Chinhphu.vn) - Sinh viên Hoàng Thị Quế (hoangque2801@...), hiện đang học năm thứ ba trường Đại học Khoa học tự nhiên và được giảm 70% học phí do theo học chuyên ngành độc hại.

Vừa qua, sinh viên đã nộp đơn xin cấp bù học phí của 6 học kỳ từ năm học 2010 - 2011 đến nay nhưng chỉ được chấp nhận hồ sơ của học kỳ I và II năm học 2012 - 2013. Ngoài ra, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, do sinh viên Quế nộp hồ sơ vào tháng cuối của học kỳ I năm học 2012 - 2013, sinh viên Quế chỉ nhận được tiền cấp bù 70% học phí của 1 tháng với học kỳ I.

Sinh viên Quế hỏi, do nhà trường trả giấy xác nhận muộn dẫn đến việc chậm nộp hồ sơ xin cấp bù học phí thì sinh viên có được nhận tiền cấp bù học phí của các kỳ còn lại không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định:

Các chế độ về cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Thông tư này chỉ áp dụng cho người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian đang theo học. Trường hợp trong quá trình học tập, người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập không có đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định tại Thông tư này thì chỉ được cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nhận được đầy đủ hồ sơ cho đến khi kết thúc khóa học; không được giải quyết và truy lĩnh tiền cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm người học gửi đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc xác nhận hồ sơ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thường chậm và kéo dài, nhiều cơ sở giáo dục chờ nhận đủ hồ sơ của tất cả sinh viên trong trường mới tiến hành xác nhận, dẫn đến cấp giấy xác nhận cho sinh viên muộn.

Theo quy định của Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, nếu sinh viên nộp hồ sơ chậm thì sẽ không được xem xét giải quyết cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho thời gian đã học từ trước. Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét, phối hợp với Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn chung cho các địa phương để giải quyết việc cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với các trường hợp nộp hồ sơ chậm. Văn bản hướng dẫn này sẽ được ban hành trong thời gian tới.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Chế độ miễn, giảm học phí khi chuyển trường

- Những vướng mắc về miễn, giảm học phí cho HSSV

- Giải đáp HSSV các vướng mắc về miễn, giảm học phí

- Việc miễn, giảm học phí với các đối tượng chính sách

- Những địa bàn HSSV được miễn, giảm học phí

- Bộ GDĐT giải đáp các câu hỏi về miễn, giảm học phí

- Bộ GDĐT giải đáp quy trình miễn, giảm học phí

Từ khóa: n giảm học phí , 49/2010/NĐ-CP , 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH