(Chinhphu.vn) - Việc Hồ sơ mời thầu nêu tên nhà thầu phụ cụ thể không bị cấm nhưng có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch, và hiệu quả kinh tế.

Theo ông Bùi Quang Huy tham khảo, Luật Đấu thầu số 43/2013 ngày 26/11/2013 quy định, xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình. Việc quản lý nhà thầu phụ quy định trường hợp là nhà thầu phụ quan trọng theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu (HSMT), việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ được thực hiện theo quy định nêu trong HSMT.

Ông Huy hỏi, gói thầu thang máy là gói thầu xây lắp hay mua sắm hàng hóa? Nhằm bảo đảm chất lượng công trình chủ đầu tư có thể nêu tên nhà thầu phụ trong HSMT không? Tỷ trọng nhà thầu chính giao cho nhà thầu phụ thực hiện được quy định như thế nào để tránh trường hợp bán thầu?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 25 và khoản 45, Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định một số loại gói thầu như sau:

- Hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế;

- Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Theo đó, gói thầu thang máy (bao gồm mua sắm, lắp đặt, bào trì) được coi là mua sắm hàng hóa.

Điểm a, khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định cấm nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết. Riêng đối với nhà thầu phụ, không có mức quy định tối đa phần công việc nhà thầu phụ được phép đảm nhận.

Việc chủ đầu tư nêu tên nhà thầu phụ trong HSMT không nằm trong các điều cấm quy định tại Điều 89 của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 74 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt HSMT, hồ sơ yêu cầu. Do vậy, việc HSMT nêu tên nhà thầu phụ cụ thể không bị cấm nhưng có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch, và hiệu quả kinh tế.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , hồ sơ , cạnh tranh , công trình , xây dựng , chủ đầu tư