(Chinhphu.vn) -  Theo quy định, một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu là đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó.

Theo phản ánh của ông Phùng Anh Quang (Bắc Ninh), trước đây, khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Y tế tại địa phương làm chủ đầu tư, ông Quang có đứng tên chủ trì kết cấu. Hiện nay, ông Quang đã thành lập công ty riêng và đang muốn tham gia đấu thầu phần xây lắp của dự án nêu trên. Do công ty mới thành lập nên ông mời 1 đơn vị khác liên danh để cùng tham gia.

Ông Quang muốn biết, ông có được đại diện liên danh để tham gia đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về vấn đề này như sau:

Điểm e, khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu là đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó.

Theo đó, trường hợp ông không vi phạm quy định nêu trên thì được thay mặt liên danh đứng tên tham dự thầu.

Chinhphu.vn